Znak sprawy:MGW.DA.271.1.2020.IR                                                                                                                                                         Zabrze, dn. 03.06.2020 r.                                                                

ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„Sukcesywne dostawy rękawiczek jednorazowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa:

  1. jednorazowych rękawiczek nitrylowych- bezpudrowych, 100 sztuk w opakowaniu, w rozmiarach: S/M/L lub XL – rozmiary będą podawane przy zamówieniu
  2. rękawiczek foliowych – zrywek, pakowanych po 100 sztuk

              Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 15.06.2020 r. godz. 1200

Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 05/06/2020

2. Formularz oferty 05/06/2020

3. Formularz cenowy 05/06/2020

4. Wybór oferty 29/06/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.