Oznaczenie sprawy:  ZP/07/MGW/2020

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                   „Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”

 

                                                                                   ZP/07/MGW/2020

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 05/06/2020
 2. SIWZ 05/06/2020
 3. Załączniki 05/06/2020
 4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 12/06/2020
 5. Zmiana treści SIWZ 12/06/2020
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 12/06/2020
 7. Informacja o zapytaniach do treści oraz zmiana treści SIWZ 19/06/2020
 8. Ogłoszenie o zmianie_ogłoszenia 19/06/2020
 9. Informacja o zapytaniach do treści oraz zmian treści SIWZ 22/06/2020
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22/06/2020
 11. Zestawienie z otwarcia ofert 26/06/2020
 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 29/06/2020
 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29/06/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.