1.Przedmiot zamówienia:  „Przegląd techniczno-konserwacyjny  urządzeń wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach muzeum” (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm., oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami. 

2.Termin związania ofertą: 90 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3.Termin realizacji zamówienia:  do  28.05.2020 r.

4.Kryterium oceny ofert: Cena  – 100 %

5.Termin składania ofert: 18.03.2020 r.  do godziny 12.00

6.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załącznikach  nr 1 i 2 do zapytania o cenę na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Gergiusa Agricoli  2, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:

1. Zapytanie o cenę 13/03/2020

2. Kalkulacja cenowa 13/03/2020

3. Formularz cenowy 13/03/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.