Znak sprawy: MGW.DA.271.1.2020.MZ                                                                                                                                                                                                       Zabrze dnia  11.03.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o

wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb MGW

w latach od 2020 do 31 marca 2022”

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb MGW w latach od 2020 do 31 marca 2022 wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej

do dnia 18.03.2020 do godziny 12:00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik 2) wraz z formularzem cenowym (załącznik 1)

na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na

adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Sprawę prowadzi:

Marcin Zasitko 728 406 122

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 11/03/2020

2. Formularz cenowy 11/03/2020

3. Formularz ofertowy 11/03/2020

4. Wybór oferty 24/03/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.