L.DZ 1076/REOK/AG/2020

ROZEZNANIE CENOWE: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz  z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Termin składania ofert: 13.03.2020

Załączniki:

1. Rozeznanie cenowe 09/03/2020

2. Formularz oferty 09/03/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.