REOK.271.3.3.2020.BK                                  Zabrze, 03.03.2020 r.

L.dz. 955/2020                  

NOWE ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa odzieży promocyjnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Termin składania ofert:

Do dnia 12.03.2020 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 03/03/2020

2. Formularz oferty 03/03/2020

3. Umowa 03/03/2020

4. Logotypy 03/03/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.