Oznaczenie sprawy ZP/06/MGW/2020

Postępowanie w trybie:   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 138g Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej Pzp.

Nazwa zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu ZP/06/MGW/2020 26/02/2020
  2. Ogłoszenie o zamówieniu BZP 26/02/2020
  3. Część III – wzór umowy 26/02/2020
  4. Załącznik nr 3.1 Formularz cenowy MENU I 26/02/2020
  5. Załącznik nr 3.2 Formularz cenowy MENU II 26/02/2020
  6. Załącznik nr 3.3 Formularz cenowy MENU III 26/02/2020
  7. Załącznik nr 3.4 Formularz cenowy MENU IV 26/02/2020
  8. Informacja z otwarcia ofert ZP_06_MGW_2020 06/03/2020
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 30/04/2020
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/06/MGW/2020 30/04/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.