Oznaczenie sprawy:  ZP/03/MGW/2020

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                   „Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”

 

                                                                                   ZP/03/MGW/2020

                                                                                                                                              

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 25/02/2020
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25/02/2020
 3. SIWZ 25/02/2020
 4. Załączniki 25/02/2020
 5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 27/02/2020
 6. Zmiana treści SIWZ 09/03/2020
 7. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 09/03/2020
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/03/2020
 9. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ oraz Zmiana treści SIWZ 11/03/2020
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11/03/2020
 11. Informacja z otwarcia ofert 20/03/2020
 12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24/04/2020
 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22/05/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.