Oznaczenie sprawy:  ZP/04/MGW/2020

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                   Kontrole i badania: elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” i szybika „Guido”, urządzenia transportu specjalnego w szybie „Wilhelmina”, w diagonali transportowej z powierzchni w      rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  i na poziomie 320 m w ZKWK  „Guido” , urządzeń, zabezpieczeń osprzętu  i  rozdzielń elektrycznych, na terenie ZKWK „Guido”  w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2021 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z 23. 11. 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).

ZP/04/MGW/2020

                                                                                                                                              

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 20/02/2020
  2. SIWZ_ZP_04_MGW_2020 20/02/2020
  3. Zestawienie z otwarcia ofert 28/02/2020
  4. Informacja_ o wyborze oferty najkorzystniejszej część 3 24/04/2020
  5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 2 27/03/2020
  6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 1 27/03/2020
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09/04/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.