MGW.TGW.761.1.2020.MM

ZPP/10/MGW/2020                                                                                                                     Zabrze, dn. 14.01.2020r.

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2,          41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

OBSŁUGA  DZIAŁU MIERNICZO-GEOLOGICZNEGO 
W  MUZEUM  GÓRNICTWA WĘGLOWEGO  W  ZABRZU  W I, II i III KWARTALE 2020r”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu w I, II i III kwartale 2020 roku Działu Mierniczo-Geologicznego (TMG) w Muzeum Górnictwa Węglowego                   w Zabrzu w zakresie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” obejmującej rejon Kopalni „Guido” i rejon Sztolnia "Królowa Luiza" - Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna oraz Sztolnia "Królowa Luiza" - Skansen Górniczy "Królowa Luiza", a także w zakresie Zakładu Sztolnia „Kościuszko” (dawna nazwa „Fryderyk”) w Tarnowskich Górach.

 

Termin składania ofert:

do dnia: 22.01.2020r. do godz. 14,00

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 14/01/2020
  2. Formularz oferty 14/01/2020
  3. Projekt umowy 14/01/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.