MGW.TM.711.34.2019.1.DM

ZPP/639/2019

Zabrze, dnia 18. 12. 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa przyrządu pomiarowego do określania parametrów instalacji i sieci eksploatowanych
w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego do określania parametrów instalacji elektrycznych eksploatowanych we wszystkich obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W/w przyrząd winien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

- Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A - zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13...1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m):

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,000...19,999 Ω

0,001 Ω

±(5% m.v. + 30 cyfr)

20,00...199,99 Ω

0,01 Ω

±(5% m.v. + 30 cyfr)

200,0...1999,9 Ω

0,1 Ω

±(5% m.v. + 30 cyfr)

 • napięcie nominalne: 95...270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45...65 Hz

- Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50...1999 Ω

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(6% m.v. + 10 cyfr)

20,0...199,9 Ω

0,1 Ω

±(6% m.v. + 5 cyfr)

200...1999 Ω

1 Ω

±(6% m.v. + 5 cyfr)

 • napięcie nominalne: 95...270 V
 • częstotliwość: 45...65 Hz

 - Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5:
0,50 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(2% m.v. + 4 cyfry)

10,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(2% m.v. + 3 cyfry)

100...999 Ω

1 Ω

±(2% m.v. + 3 cyfry)

1,00...1,99 kΩ

0,01 kΩ

±(2% m.v. + 3 cyfry)

 • prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny RMS 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 Vdla prądu różnicowego sinusoidalnego
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ

- Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω…1,99 kΩ

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(2% m.v. + 4 cyfry)

10,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(2% m.v. + 4 cyfry)

100...999 Ω

1 Ω

±(2% m.v. + 4 cyfry)

1,00...1,99 kΩ

0,01 kΩ

±(2% m.v. + 4 cyfry)

 • pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

- Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(10% m.v. + 4 cyfry)

10,0...19,9 Ω

0,1 Ω

±(10% m.v. + 4 cyfry)

20,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(20% m.v. + 4 cyfry)

 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

- Pomiar rezystywności gruntu (ρ)

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(2% m.v. + 4 cyfry)

10,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(2% m.v. + 4 cyfry)

100...999 Ω

1 Ω

±(2% m.v. + 4 cyfry)

1,00...1,99 kΩ

0,01 kΩ

±(2% m.v. + 4 cyfry)

 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach
 • wybór odległości 1...30 m

- Wskazania kolejności faz

 • wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • zakres napięć sieci UL-L: 100...500 V (45...65 Hz)
 • wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

- Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270 V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD

Krotność

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

Ogólnego typu i krótkozwłoczny

0,5*IΔn

0...300 ms

1 ms

±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogólnego typu i krótkozwłoczny

1*IΔn

0...300 ms

1 ms

±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogólnego typu i krótkozwłoczny

2*IΔn

0...150 ms

1 ms

±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogólnego typu i krótkozwłoczny

5*IΔn

0...40 ms

1 ms

±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Selektywny

0,5*IΔn

0...500 ms

1 ms

±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Selektywny

1*IΔn

0...200 ms

1 ms

±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Selektywny

2*IΔn

0...200 ms

1 ms

±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Selektywny

5*IΔn

0...150 ms

1 ms

±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn: -8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8%

- Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalny

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Prąd pomiarowy

Błąd podstawowy

10 mA

3,3...10,0 mA

0,1 mA

0,3 x IΔn...1,0 x IΔn

± 5% IΔn

30 mA

9,0...30,0 mA

0,1 mA

0,3 x IΔn...1,0 x IΔn

± 5% IΔn

100 mA

33...100 mA

1 mA

0,3 x IΔn...1,0 x IΔn

± 5% IΔn

300 mA

90...300 mA

1 mA

0,3 x IΔn...1,0 x IΔn

± 5% IΔn

500 mA

150...500 mA

1 mA

0,3 x IΔn...1,0 x IΔn

± 5% IΔn

1000 mA

330...1000 mA

1 mA

0,3 x IΔn...1,0 x IΔn

± 5% IΔn

 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

- Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego
z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalny

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Prąd pomiarowy

Błąd podstawowy

10 mA

3,5...20,0 mA

0,1 mA

0,35 x IΔn...2,0 x IΔn

± 10% IΔn

30 mA

10,5...42,0 mA

0,1 mA

0,35 x IΔn...1,4 x IΔn

± 10% IΔn

100 mA

35...140 mA

1 mA

0,35 x IΔn...1,4 x IΔn

± 10% IΔn

300 mA

105...420 mA

1 mA

0,35 x IΔn...1,4 x IΔn

± 10% IΔn

500 mA

175...700 mA

1 mA

0,35 x IΔn...1,4 x IΔn

± 10% IΔn

 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

 - Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalny

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Prąd pomiarowy

Błąd podstawowy

10 mA

2,0...20,0 mA

0,1 mA

0,2 x IΔn...2,0 x IΔn

± 10% IΔn

30 mA

6...60 mA

1 mA

0,2 x IΔn...2,0 x IΔn

± 10% IΔn

100 mA

20...200 mA

1 mA

0,2 x IΔn...2,0 x IΔn

± 10% IΔn

300 mA

60...600 mA

1 mA

0,2 x IΔn...2,0 x IΔn

± 10% IΔn

500 mA

100...1000 mA

1 mA

0,2 x IΔn...2,0 x IΔn

± 10% IΔn

 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
 • IΔn - wartość znamionowego prądu różnicowego

- Pomiar rezystancji izolacji 
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2:

 • dla Un = 50 V: 50 kΩ...250 MΩ
 • dla Un = 100 V: 100 kΩ...500 MΩ
 • dla Un = 250 V: 250 kΩ...999 MΩ
 • dla Un = 500 V: 500 kΩ...2 GΩ
 • dla Un = 1000 V: 1 MΩ...9,99 G

Zakres *)

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(3% m.v. + 8 cyfry)

10,0...19,9 Ω

0,1 Ω

±(3% m.v. + 8 cyfry)

20,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(3% m.v. + 8 cyfry)

20,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(3% m.v. + 8 cyfry)

20,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(4% m.v. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia

- Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-4: 0,12...400 Ω

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(2% m.v. + 3 cyfry)

20,0...199,9 Ω

0,1 Ω

±(2% m.v. + 3 cyfry)

200...400 Ω

1 Ω

±(2% m.v. + 3 cyfry)

 • napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA
 • autokalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu

- Pomiar natężenia oświetlenia

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,1...99,9 lx

0,1 lx

±(5% m.v. + 2 cyfry)

100...999 lx

1 lx

±(5% m.v. + 2 cyfry)

1,00...9,99 klx

0,01 klx

±(5% m.v. + 2 cyfry)

10,0...19,9 klx

0,1 klx

±(5% m.v. + 2 cyfry)

 • pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)

- Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektrycznych – czyli winien być przewidziany do pracy w sieciach:

 • o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
 • o napięciach znamionowych:
  • 64/110 V
  • 110/190 V
  • 115/200 V
  • 127/220 V
  • 220/380 V
  • 230/400 V
  • 240/415 V
  • 254/440 V
  • 290/500 V
 • prądu stałego

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy
 • dwufazowy ze wspólnym N
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
 • trójfazowy trójkąt

Oprócz powyższej specyfikacji musi posiadać:

 • minimum 7” dotykowy panel obsługi,
 • wyjmowalną kartę microSD zwiększająca pojemności pamięci,
 • akumulator Li-Ion,
 • pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej,
 • szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund),
 • autotesty - możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji,
 • trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektro-energetycznych umożliwiający podstawową diagnostykę jakości zasilania,
 • odczyt danych bieżących parametrów sieci,
 • parametry mierzone w klasie S normy EN 61000-4-30,
 • kalkulator strat energii,
 • świadectwo legalizacji, umożliwiające jego eksploatację.

Wraz z przyrządem należy dostarczyć opcjonalne wyposażenie miernika w postaci:

 • oprogramowania Sonel Schematic – 2 w najnowszej wersji,
 • oprogramowania Sonel Foton 3 w najnowszej wersji,
 • Sonel PE5 – w wersji najnowszej,

Wszystkie powyższe programy winny posiadać niezbędny interfejs i oprzyrządowanie umożliwiające współpracę
z w/w przyrządem.

Oprócz powyższego oprogramowania przyrząd pomiarowy winien posiadać opcjonalne wyposażenie umożliwiające pomiar innych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych:

 • Cęgi elastyczne (np. F-3A fi 120 mm) - kpl. (3 szt.) – umożliwiające pomiar pośredni przepływającego prądu,
 • Adapter - Sonda luksomierza (np.: LP-10B + adapter - wtyk WS-06) – umożliwiający pomiar natężenia oświetlenia,
 • Adapter do pomiarów kabli i przewodów umożliwiający jednoczesny pomiar rezystancji izolacji wszystkich faz (np.: AutoISO-1000C),
 • Adapter umożliwiający pomiary w standartowych rozwiązaniach sieciowych (np.: WS-04 -  wtyk kątowy UNI-Schuko),
 • Przewód 50m żółty do pomiaru uziemień na szpuli (wraz z wtykami bananowymi),
 • Przewód 25m niebieski do pomiaru uziemień na szpuli (wraz z wtykami bananowymi).

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na przyrząd o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż w zaproponowanej powyższej specyfikacji technicznej.

Dostawa powyższego przyrządu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu (jednak nie dłużej niż do końca bieżącego roku).

 1. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

 • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień).

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 

Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni (od daty złożenia zlecenia, jednak nie dłużej niż do  30. 12. 2019r.).

      Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wystawienia zlecenia na dostawę.

 1. Kryteria oceny ofert:

Lp.

KRYTERIUM:

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

90 %

90

2.

Termin realizacji zlecenia

10 %

10

 

Razem:

100 %

100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

 

     Kryterium nr 1 – CENA:

 • Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
 • W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

   

najniższa oferowana cena brutto

 

Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „cena” 

=

-----------------------------------------------

x 100 pkt. x 90%

   

cena badanej oferty brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

 • Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w dniach) oceniane będą według punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zleceń szczegółowych – zgodnie z ofertą [dni]

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zleceń szczegółowych”
(z uwzględnieniem wagi)

7

1

6

2

5

3

4

4

3

5

2

6

1

10

 

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 7 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 20. 12. 2019r. do godz. 1400

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                              

Sprawę prowadzi:

 1. Dariusz Majchrzak, tel.: 326303091 w. 5545

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 18/12/2019

2. Formularz ofertowy 18/12/2019

3. Wzór umowy 18/12/2019

4. Wybór oferty 08/01/2019

 

                                                                                                                            

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.