Zabrze, dnia 20.11.2019 r.

Oznaczenie sprawy: ZP/18/MGW/2019

Postępowanie w trybie:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 138g Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843).

Nazwa zamówienia:  „Ochrona osób i mienia – poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 20/11/2019

2. Zał. nr 1a do OOZ - Formularz cenowy 20/11/2019

3. Część III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20/11/2019

4. Zał. nr 6 - Wzór umowu 20/11/2019

5. Zał. nr 6a - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 20/11/2019

6. Zał. nr 6b - Wzór porozumienia 20/11/2019

7. Ogłoszenie o zamówieniu BZP 20/11/2019

8. Zestawienie z otwarcia ofert 28/11/2019

9. Informacja o wyborze oferty na usługę społeczną 10/12/2019

10. Informacja o udzieleniu zamówienia 18/12/2019

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/12/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.