Serwisowanie, usuwanie awarii i przeprowadzanie remontów wózków hamulcowych WHR-1/N

            produkcji PPUH REMASZ S.C. zabudowanych w zestawach kolejek podwieszanych służących do przewozu ludzi w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

          -   z ciągnikiem spalinowym Beckman-C  produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej w diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej

             Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – 3 sztuki wózków WHR-1/N,

  -    z ciągnikiem elektrohydraulicznym CEH-22 produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej

  na poziomie 320 m  w ZKWK  „Guido” - 2 sztuki wózków WHR-1/N.”

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 14/11/21019

2. Formularz ofertowy 14/11/2019

3. Wzór umowy 14/11/2019

4. Wybór oferty 10/12/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.