.Serwisowanie, usuwanie awarii układów  kolejek szynowych  podwieszonych służących do

  przewozu ludzi w obiektach  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:   z ciągnikiem spalinowym Beckman-C  produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej w

               diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej

                     Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, z ciągnikiem elektrohydraulicznym CEH-22 produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej

           na poziomie 320 m na poziomie 320m w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido.””

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 14/11/2019

2. Formularz ofertowy 14/11/2019

3. Wzór umowy 14/11/2019

4. Wybór oferty 10/12/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.