MGW.REOK.271.1.2019.KK

Zabrze, 31.10.2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Opracowanie opinii oraz operatu pożarowego określającego wymagania infrastrukturalne i techniczne, które trzeba spełnić aby organizować w Niecce przy ul. Wolności 406 w Zabrzu imprezy masowe zgodnie z obowiązującymi przepisami."

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 31/10/2019

2. Wzór umowy 31/10/2019

3. Formularz ofertowy 31/10/2019

4. Plan zagospodarowania terenu 31/10/2019

5. Wykaz planowanych imprez 31/10/2019

6. Wybór oferty 27/11/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.