10.10.2019 r.

 

 

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

 

Nazwa zamówienia: "Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego"

 

W załączeniu:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu_10/10/2019
 2. SIWZ 10/10/2019
 3. Załączniki do postępowania 10/10/2019
 4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 16/10/2019
 5. Zmiana treści SIWZ 21/10/2019
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/10/2019
 7. Zmiana treści SIWZ 04/11/2019
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04/11/2019
 9. Sprostowanie zmiany treści SIWZ nr. 2 05/11/2019
 10. Zmiana treści SIWZ 28/11/2019
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28/11/2019
 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18/12/2019
 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20/12/2019
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 20/12/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.