10.10.2019 r.

 

 

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

 

Nazwa zamówienia: "Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego"

 

W załączeniu:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu_10/10/2019
  2. SIWZ 10/10/2019
  3. Załączniki do postępowania 10/10/2019
  4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 16/10/2019
  5. Zmiana treści SIWZ 21/10/2019
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/10/2019
  7. Zmiana treści SIWZ 04/11/2019
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04/11/2019
  9. Sprostowanie zmiany treści SIWZ nr. 2 05/11/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.