Zabrze, dnia 07.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Przedłużenie licencji programu antywirusowego”

 

  1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

  1. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 630 30 91

NIP: 648-276-81-67

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7­00-1500

Osoba odpowiedzialna – Wojciech Uberna tel.: 728 406 118

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Terminy realizacji zamówienia:
  2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
  3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
  4. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.

Termin wykonania zamówienia – do 29.10.2019r.

III. Dodatkowe wymagania

Zamawiający posiada 220 licencji oprogramowania ważne do 29.10.2019r. wymagające przedłużenia.

Dostarczone licencje muszą być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem antywirusowym, oraz platformą serwerową (menedżer licencji) posiadaną przez zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie licencji typu EDU, oraz Renewal.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania innego producenta, przy czym musi ono posiadać funkcję zarządzania licencjami, oraz końcówkami klienckimi, a poza tym wszystkie funkcjonalności platformy posiadanej obecnie przez Zamawiającego, oraz musi posiadać co najmniej 220 licencji dostępowych, ważnych co najmniej 3 lata.

W przypadku zaoferowania rozwiązania innego producenta, Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wdrożenia systemu na serwerach Zamawiającego, przeprowadzenia pełnego szkolenia z zakresu obsługi zaoferowanego oprogramowania, oraz bezpłatnego wsparcia technicznego przez cały okres trwania licencji(24/7/okres licencji).

Wdrożenie musi zostać przeprowadzone do dnia 29.10.2019r.

  1. Ofertę prosimy przesłać:

Pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

  1. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do 14.10.2019r godzina 15:00

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 07/10/2019

2. Formularz ofertowy 08/10/2019

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 16/10/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.