DM.533.2.2019.BK

18.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Druk i oprawa książki "Czas wolny górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Po pracy coś trzeba było robić"

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 18.09.2019 r.

2. Formularz oferty 18.09.2019 r.

3. Wzór umowy

4. Wybór oferty 24.09.2019 r.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.