Oznaczenie sprawy:  ZP/13/MGW/2019

 

Postępowanie w trybie:            Zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Nazwa zamówienia:                Zakup przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od Fundacji   Kultury Muzycznej do-mi, wyłącznego dysponenta praw do organizowania Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego,                              usługi przygotowania oraz realizacji „Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego poziom 320” w uzgodnionym w umowie zakresie oraz prawa do używania nazwy festiwalu: „Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego poziom 320”.

                                                                                                                                                   ZP/13/MGW/2019

Do pobrania:

1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03/09/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.