Numer sprawy: MGW.DGIM 715.3.2019.MW         

08.08.2019r. Zabrze

L.dz 2901 /2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej opisany przedmiot zamówienia:

„Przebudowa i montaż instalacji gazowej oraz podlicznika gazu w obiekcie należącym do Muzeum Górnictwa Węglowego - Hostel Guido, w Zabrzu ul. 3-go maja 93a”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy montaż podlicznika gazu wraz z niezbędną do niego instalacją gazową wg. załączonego projektu. Przedmiot  zamówienia obejmuje zarówno usługę montażu jak i zakup niezbędnych elementów, zgodnie ze specyfikacja wskazana przez Zamawiającego, oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających prawidłowy odbiór instalacji zgodnie z obowiązującym prawem.

II.Szczegółowy opis rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego –Zespół Pracowni Gastronomii i Hotelarstwa w Zabrzu przy ul. 3-go maja 93a.

III.  Decyzje administracyjne:

- Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze nr 315/2019 z dnia 17.04.2019 r.

IV. Termin związania ofertą i realizacji umowy:

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

2.Termin realizacji umowy: do dnia 31 października 2019 r.

V.  Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 16.08.2019 r.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

Marek Wituła, Magdalena Władowska, tel. (32) 630 30 91 wew. 5806.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 08/08/2019

2. Formularz oferty 08/08/2019

3. Opis przebudowy instalacji gazowej 08/08/2019

4. Decyzja 315.2019 przebudowa instalacji gazowej na hostelu 08/08/2019

5. Protokół z wyboru wykonawcy 27/08/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.