Znak sprawy: MGW.TM.711.29.2019.1.AP.    

                                                                Zabrze, 12 lipca  2019 r.                          

ZAPYTANIE O CENĘ

      postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

     o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt8 ustawy- prawo zamówień publicznych

 

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

   „Zakup i dostawa materiałów przeznaczonych do konserwacji maszyn i urządzeń w Zabytkowej Kopalni

    Węgla Kamiennego „Guido”.”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

         zamówienie będzie obejmować zakup i dostawę niżej wymienionych materiałów:

 

1

olej przekładniowy CLP 150 – opakowanie 20 l

60  l

2

olej przekładniowy CLP 220 – opakowanie 20 l

40  l

3

olej hydrauliczny HLP 32 – opakowanie 20 l

20  l

4

olej hydrauliczny 70 wg. PN-71/C-96057- opakowanie 20 l

100  l

5

olej sprężarkowy Pneumoil ST-68 – opakowanie 5 l

10  l

6

olej Emulgol ES-12 – opakowanie 20 l

40  l

7

olej łożyskowy L-AN 46

50  l

8

olej łożyskowy L-AN 68  

50  l

9

olej SPARTAN SEP-220

60  l

10

smar łożyskowy ŁT-4S2

20 kg

11

smar SKF LGM2

20 kg

12

smar ENERGREASEL 21M

20 kg

13

smar SPECLIT EP2

10 kg

14

odrdzewiacz CX80 ON RUST spray

5 szt.

15

smar silikonowy CX80 spray

5 szt.

16

ocynk CX80 spray

5 szt.

17

WD-40

20 l

18

silikon uniwersalny do uszczelniania łożysk

4 szt.

19

pianka montażowa

4 szt.

20

czyściwo bawełniane

40 kg

21

denaturat

20  l

23

benzyna ekstrakcyjna

70  l

24

rozpuszczalnik uniwersalny

40  l

25

farba podkładowa (minia)

40  l

26

farba olejna do metalu biała     -        opakowanie 5 l

15  l

27

farba olejna do metalu czerwona -    opakowanie 5 l

10  l

28

farba olejna do metalu żółta -            opakowanie 5 l

10  l

29

farba olejna do metalu niebieska -    opakowanie 5 l

10  l  

30

farba olejna do metalu czarna -         opakowanie 5 l

10  l 

31

tarcza do cięcia 125 x 1

200 szt.

32

tarcza do szlifowania 125

40 szt.

33

śruba maszynowa M16 x 40 kl. 5.6 Zn

60 szt.

34

śruba maszynowa M16 x 90 kl. 5.6 Zn

60 szt.

35

śruba maszynowa M16 x 110 kl. 5.6 Zn

120 szt.

36

śruba maszynowa M20 x 80 kl. 8.8 Zn.

60 szt.

37

śruba maszynowa M12 x 40 kl. 8.8 Zn. (pełny gwint)

50 szt.

38

nakrętka M12

40 szt.

39

nakrętka M16

240 szt.

40

nakrętka M20

60 szt.

41

elektrody ER 2,5 x 350 (opakowanie 5,5 kg.)

2 szt.

42

elektrody ER 3,2 x 450 (opakowanie 5 kg.)

1 szt.

    43        elektrody EB 150  fi 2,5   (opakowanie 4,5 kg.)                                                2 szt.

     44        elektrody EB 150  fi 3,25 (opakowanie  6 kg.)                                                  2 szt.

    II. Istotne warunki zamówienia:

      - termin płatności 30 dni,

      - nie dopuszcza się ofert częściowych.

III. Termin związania z ofertą : termin związania  ofertą wynosi 30  dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

IV. Termin realizacji zamówienia :   do 30 września 2019 roku.

V. Kryteria oceny ofert:   cena 100%  (najniższa zaoferowana cena).

VI. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 25.07.2019 

VII. Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów przeznaczonych do konserwacji maszyn i urządzeń w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania zamówień publicznych. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25),  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

1.Andrzej Pietrzak , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 12/07/2019

2. Formularz oferty 12/07/2019

3. Wybór oferty 22/08/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.