LDZ/1764/MGW/2017

Zabrze, 14.05.2019

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Zamawiający:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE

   

Postępowanie w trybie:

Zapytania na podstawie art. 4 pkt. 3 ja USTAWY Pzp (wyłączenie).

Nazwa zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych przez MGW w Zabrzu w wysokości  do 4 500 000,00 zł

Rodzaj

 

Usługa

1. Zaproszenie do negocjacji 14/05/2019

2. Wydłużenie terminu 20/05/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.