MGW.TGW.761.3.2019.MM
ZPP/239/MGW/2019

                                                                                   Zabrze, dn. 14.05.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Wykonanie dla MGW w Zabrzu inspekcji serwisowej (kalibracji):
- ośmiu mierników Drager X-am 5600,
- jednego miernika X-am 5000,
- dwóch mierników X-am 7000.
wraz z kosztami dwukrotnej przesyłki

 

Termin składania ofert:
Do dnia: 22.05.2019r., do godz. 14.00
Sprawę prowadzi: Marek Marzec , tel. 32 630-30-91 wew.: 5516,
Załączniki:

1. Formularz ofertowy 14/05/2019 

2. Zapytanie ofertowe 14/05/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.