MGW.TGW.761.2.2019.MM

ZPP/214/2019/MGW                                                                                                    Zabrze, dn. 04.04.2019r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa górniczej wiertarki elektrycznej wraz z zespołem wiertarkowym.

 

Termin składania ofert:

Do dnia: 12.04.2019r do godź 10,00

1. Zapytanie ofertowe 05/04/2019

2. Formular oferty 05/04/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.