MGW.271.3.2019.RS                                                                                                      

Zabrze, 27.03.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie realizowane na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w związku z art. 6a pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

            Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zaineresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Serwis pogwarancyjny posiadanych przez zamawiającego Systemów: Obsługi Ruchu Turystycznego oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów”

  • I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 630 30 91

NIP: 648-276-81-67

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8­00-1600

           II. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
  2. Oferta musi być złożona w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym.

Termin wykonania zamówienia – Do końca bieżącego roku.

Ofertę prosimy przesłać:

Pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

  1. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na załączonym formularzu oferty

Termin składania ofert: do 05.04.2019r godzina 12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 27/03/2019

2. Formularz oferty 27/03/2019

3. Wzór umowy 27/03/2019

4. Informacja o unieważnieniu zapytania 09/04/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.