Oznaczenie sprawy:  ZP/08/MGW/2019

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 1 lit. b  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                Kompleksowa usługa w zakresie realizacji imprezy kulturalnej – wydarzenie w ramach Industrialnego kwietnia”

                                                                                                                              ZP/08/MGW/2019

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02/04/2019

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/05/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.