ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Wykonanie badań środowiskowych pracy dla Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu- ZKWK „Guido”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie badań środowiska pracy tj.:

- natężenia oświetlenia światłem sztucznym, które należy wykonać w Muzeum Górnictwa  Węglowego w Zabrzu – pod ziemią  w liczbie ok 140 – 160 pomiarów

                      -  na powierzchni w liczbie ok 30 – 50 pomiarów.

  1. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

IIII. Termin realizacji zamówienia:

      Do 7 dni od daty otrzymania zlecenia na wykonanie usługi.

1. Zapytanie ofertowe 06/03/2019

2. Formularz oferty 06/03/2019

3. Wybór oferty 27/03/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.