1.Przedmiot zamówienia: Przeglądy budowlane obiektów muzeum  - roczne i pięcioletnie – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 199r.- Prawo Budowlane.

2.Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3.Termin realizacji zamówienia:  30 dni od daty zawarcia umowy.

4.Kryterium oceny ofert: Cena  – 100 %

5.Termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego do  4 marca 2019 roku do godziny 10.00

6.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonych formularzach -  zał. nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego  na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Zapytanie ofertowe 27/02/2019

2. Formularz oferty 27/02/2019

3. Kalkulacja cenowa 27/02/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.