Znak sprawy: MGW.DA.271.2.2019.MZ                                                                   Zabrze dnia  15.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb MGW w latach 2019/2020”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb MGW w latach 2019/2020 wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia

04.03.2019 do 10:00

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik 2) wraz z formularzem cenowym (załącznik 1) na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

Marcin Zasitko 728 406 122

1. Zapytanie ofertowe 26/02/2019

2. Załączniki 26/02/2019

3. Wybór oferty 11/03/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.