Oznaczenie sprawy:  ZP/06/MGW/2019

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

 

Nazwa zamówienia:

Wykonanie analizy geologiczno-górniczej wraz z opracowaniem koncepcji stabilizacji górotworu wokół wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 20/02/2019

2. SIWZ 20/02/2019

3. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 27/02/2019

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/02/2019

5. Zestawienie z otwarcia ofert 04/03/2019

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01/04/2019

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16/04/2019

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19/04/2019 r

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.