MGW.TGW.761.2.2019.MM

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Plotowanie map i pozostałej dokumentacji mierniczo-geologicznej, oraz wykonywanie analiz wód dołowych w zakładach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2019.

 

Termin składania ofert:

Do dnia: 15.01.2019r., do godz. 10:00

1. Zapytanie ofertowe 09/01/2019

2. Formularz oferty 09/01/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.