Zabrze, dnia 18.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa odzieży reklamowej, czapek, toreb sportowych z logotypami kompleksu Sztolnia Królowa Luiza oraz Kopalni Guido.

  1. Termin związania ofertą: nie dłużej niż 60 dni od daty złożenia oferty,
  2. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018r.
  3. Kryteria oceny ofert – cena 100%,
  4. Koszt dostawy: wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza,
  5. Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionej FV/rachunku, przelewem na konto, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
  6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania,
  7. Informacja skierowana do osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą

Do przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy, podpisania umowy i jej realizacji niezbędne są Pani/Pana dane osobowe. Administratorem danych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, położone przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu (kod: 41-800). Na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania, podpisania i realizacji umowy. Odbiorcą danych osobowych będą uczestnicy postępowania. Dane będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każdy ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z inspektorem  ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: 20.12.2018r. do godziny 12:00.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Zapytanie ofertowe 19/12/2018

2. Formularz oferty 19/12/2018

3. Formularz cenowy 19/12/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.