ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

 „Obsługa wpłat zamkniętych w krajowych znakach pieniężnych (w banknotach i monetach) i/lub zagranicznych znakach pieniężnych – EURO (w banknotach i monetach) z opcją transportu chronionego z punktów kasowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wraz z ubezpieczeniem w czasie transportu

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 31 12 2022 r.

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

Inne kryteria (o ile dotyczy)  BRAK

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 24 12 2018 r.

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

  1. Iwona Jędrysiak, tel 32/630-30-91 wewn. 2232

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

1. Zapytanie ofertowe + załączniki 17/12/2018

2. Odpowiedzi na pytania 21/12/2018

3. Wybór oferty 04/01/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.