Znak sprawy: MGW.DA.271.4.2018.OT                                                                        Zabrze, dn. 12.12.2018r.ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Dostawa paliw do pojazdów służbowych oraz urządzeń spalinowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

  1. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, całodobowo od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 roku. Miejsce dostawy: stacje paliw Wykonawcy na terenie Polski.
  3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%
  4. Termin złożenia oferty:
    Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 19.12.2018r. do godz. 1200

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem ( nr 32 277-11-25)lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muzeum zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowanie.

Sprawę prowadzi:  Oskar Tomalak tel.: +48 728 967 571
Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE

1. Zapytanie ofertowe 14/12/2018

2. Formularz oferty 14/12/2018

3. Wybór oferty 28/01/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.