MGW.MDWK.2.2018.BM 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zabrze, dn. 03.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem eksponatów.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa transportowa wraz z załadunkiem i rozładunkiem eksponatów muzealnych i wyposażenia ekspozycyjnego zlokalizowanych na obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego na których odbywać się będzie remont na inne obiekty i magazyny MGW.
  2. Szczegółowe warunki zamówienia zawarte są we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 1.
  3. Miejsca z których i do których będzie się przeprowadzać eksponaty, jak i same eksponaty można zobaczyć po uprzednim kontakcie na numer telefonu +48 32 630 30 91 wew. 4022
  4. Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia oferty.
  5. Termin realizacji zamówienia:  28.12.2018
  6. Kryteria oceny ofert:  100% ceny
  7. Termin składania ofert:   12.12.2018r.  do godz. 10.00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Zapytanie ofertowe 07/12/2018

2. Formularz oferty 07/12/2018

3. Umowa 07/12/2018

4. Wykaz eksponatów 07/12/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.