Zapytanie o cenę

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej dostawę, zabudowę i uruchomienie w porcie „Pod Browarem” rozdzielni prostownikowej do ładowania baterii akumulatorów zabudowanych w łodziach pływających w kanale wodnym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę, zabudowę i uruchomienie w porcie „Pod Browarem” rozdzielni prostownikowej do ładowania baterii akumulatorów zabudowanych w łodziach pływających w kanale wodnym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

 1. Kryterium oceny ofert

100% cena

 1. Założenia przyszłej umowy
 2. Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru końcowego.
 3. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji umowy.
 4. W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub więcej ofert o jednakowej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert powtórnie złożonych przez tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdyby oferty przekraczały ustalony przez Zamawiającego budżet.

 

 1. Ochrona danych osobowych

     1    .Dane osobowe oferentów będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO                              

            na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór dostawcy a wybranego

            dostawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy. Dane

            osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu archiwizowania zawierających je dokumentów.

 1.   Oferenci mają prawo dostępu do podanych danych, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia lub                  ograniczenia przetwarzania; także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Wykonawca ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  4.Kontakt do inspektora ochrony danych:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

     Uwaga: punkt adresowany tylko do oferentów i wykonawcy będących osobą fizyczną lub osobą fizyczna        prowadząca działalność gospodarczą.

 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest i będzie wypełniać obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub będzie pozyskiwał w celu wykonania umowy.
 2. Termin i sposób złożenia oferty

Oferta cenowa powinna zostać złożona w terminie do 27 listopada 2018 wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3.

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu osobiście do Sekretariatu przy ul. Jodłowej 59, w formie elektronicznej pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr telefonu 32 630-30-91.

   Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

Sprawę prowadzi:

Anna Studnicka-Rduch, Marek Wituła tel. (32) 630 30 91 wew. 2138.

1. Zapytanie o cenę 21/11/2018

2. Załączniki 21/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.