ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:  

                „Zakup oraz dostawa elektrycznej wciągarki linowej niezbędnej do prowadzenia robót związanych z przebudową wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa  wciągarki linowej dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z poniższą specyfikacją techniczno :

- napięcie zasilania 230V

 - sterowanie napięcie 24V lub 42V

 - prędkość Vp = od 6 do 12 m/min

 - długość liny L = od 30 do 60 m

 - lina zakończona hakiem

 - stopień ochrony minimum IP- 54

 - udźwig od 900 do 990kg

Wciągarka musi być zgodna z powyższym wykazem oraz winny spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowa wciągarka  muszą być nowa, technicznie sprawna,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolna od wad technicznych i prawnych,

- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wciągarkę o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż w zaproponowanej powyższej specyfikacji technicznej.

Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanych lokalizacji (obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

III. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 5 dni (od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do
    30. 11. 2018r.).

      Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wystawienia zlecenia na dostawę.

Kryterium  – Najniższa cena.

VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 22. 11. 2018r. do godz. 1000

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

  1. Paweł Kulik, tel.: 326303091 w. 6612

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

1. Zapytanie ofertowe 20/11/2018

2. Załączniki 20/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.