ZAPYTANIE OFERTOWE

"Serwisowanie, usuwanie awarii układów  kolejek szynowych  podwieszonych służących  do przewozu ludzi w obiektach  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu."

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 13/11/2018

2. Formularz oferty 13/11/2018

3. Wzór umowy 13/11/2018

4. Wybór oferty 14/12/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.