Zabrze, dnia 5.11.2018 r.

Numer sprawy: MGW.DGIM 715.2.2018   AS                                                                                                                          

    Zapytanie o cenę

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zamówienie obejmuje dostarczenie 8 sztuk baterii akumulatorów służących do zasilania urządzeń i napędów łodzi o następujących parametrach:

  1. Termin realizacji zamówienia oraz warunki gwarancji

Zamówienie powinno zostać wykonanie w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji min. 24 miesięcznej. Termin realizacji naprawy w ramach umowy nie więcej niż 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Dopuszcza się późniejszą realizację pod warunkiem dostarczenia w wymaganym terminie akumulatorów zamiennych.

  1. Kryterium oceny ofert

100% cena

  1. Założenia przyszłej umowy
  2. Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru końcowego.
  3. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji umowy.
  4. W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub więcej ofert o jednakowej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert powtórnie złożonych przez tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  6. Termin i sposób złożenia oferty

Oferta cenowa powinna zostać złożona w terminie do 16.11. 2018 wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2.

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu osobiście do Sekretariatu przy ul. Jodłowej 59, w formie elektronicznej pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr telefonu 32 630-30-91.

        Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE
Sprawę prowadzi:

Anna Studnicka-Rduch, tel. (32) 630 30 91 wew. 2138, Marek Wituła tel. (32) 630 30 91 wew.5806

1. Zapytanie ofertowe 05/11/2018

2. Dokumentacja powykonawcza 05/11/2018

3. Tłumaczenie - prostownik 05/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.