533.2.2018.BK                           
     Zabrze dnia 23.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

  Druk i oprawa książki „Kult świętej Barbary wśród górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Tom 1”

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 23/10/2018

2. Formularz oferty 23/10/2018

3. Wzór umowy 23/10/2018

4. Wybór oferty 02/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.