Znak sprawy: MGW.DGiM.232.24.4241.2018.MW                                                               

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny niżej opisanego przedmiotu zamówienia:

„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania awaryjnego dla wybranych obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Uwarunkowania formalne związane z wyborem Wykonawcy

  1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 20.12.2018 r.

  1. Termin związania z ofertą:

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

- cena brutto 100%.

W przypadku otrzymania oferty, mieszczącej się w ramach zabezpieczonego budżetu, Zamawiający dopuszcza możliwość wyłonienia Wykonawcy na etapie ustalenia wartości szacunkowej - zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem.

  1. Termin i forma złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 18.10.2018 r.  na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi:

  • W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

1. Zapytanie o cenę 11/10/2018

2. Formularz oferty 11/10/2018

3. Projekt umowy 11/10/2018

4. Wyjaśnienia do zapytania 15/10/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.