Znak sprawy: MGW.DI.271.3.2018.JP

ZPP/589/MGW/2018                                                                            Zabrze, dnia 09.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych ”

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 prawo zamówień publicznych

I. Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

  1. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 630 30 91

NIP : 648-276-81-67

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 700-1500

II. Opis przedmiotu zamówienia

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych”.

4.Termin wykonania zamówienia - do 18.10.2018 r.

III. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
  2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
  3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
  4. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.

IV. Ofertę prosimy przesłać :

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
          ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania ofert : do 12.10.2018 r. godzina 15:00

1. Zapytanie ofertowe 10/10/2018

2. Formularz oferty 10/10/2018

3. Wybór oferty 17/10/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.