MGW.GE.235.19.2018.MW L.dz. 4171/2018 

Zabrze, dnia 05.10.2018 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa świetlówek LED wraz z układem sterowania w ilości 130 szt. na potrzeby podziemnych tras turystycznych ZKWK Guido. Istniejąca instalacja zasilana z sieci IT o napięciu 230 V, wyposażona jest w przestarzałe i energochłonne świetlówki typu NLS 4 2 x 18 (20) W. Z uwagi na specyfikę miejsca (trasy turystyczne) oraz konieczność stałego oświetlania podziemnych wyrobisk, uznano iż niezbędna jest modernizacja istniejącego oświetlenia, w ramach której nie tylko wymienione zostaną źródła światła ale również zastosowane zostaną układy sterowania umożliwiające np. sekcyjne sterowanie nim. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zachowanie posiadanych przez Zamawiającego opraw oświetleniowych wraz z istniejącą instalacją elektryczną oraz dotychczasowych właściwości użytkowych. Wszelkie prace montażowe leżeć będą po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia

    Zamówienie należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 20.12.2018 r.

Termin związania z ofertą

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

Opis sposobu i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą pod adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze.
  2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3)
  3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oferty drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Termin składania ofert mija 12.10.2018 r. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data doręczenia oferty do siedziby zamawiającego.

Do pobrania:

1. Zapytanie cenowe 05/10/2018

2. Załącznik nr 1 Koncepcja modernizacji oświetlenia - ZKWK Guido poz  320m 05/10/2018

3. Załącznik nr. 2 Karta informacyjna 05/10/2018

3. Załącznik nr 2 Karta Informacyjna 09/10/2018

4. Formularz oferty 05/10/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.