L.dz 4113/MB/RRP/2018                                                                                                             Zabrze, 01.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

W związku z koniecznością zakupu kurtek polarowych męskich dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

10 kurtek polarowych w kolorze czarnym, zapinanych na zamek kostkowy, bez kaptura, z dwoma kieszeniami, z materiału o wadze minimum 280 g/m2, w fasonie męskim (bez taliowania) z logotypami Zamawiającego wykonanymi techniką haftu:

- z przodu, na wysokości klatki piersiowej o wymiarach 51x101 mm w dwóch kolorach

- na plecach 200x154 mm w jednym kolorze.

Uwagi:

- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do siedziby Zamawiającego

- Odzież nie może posiadać żadnych dodatkowych nazw ani logo niż te wskazane przez Zamawiającego

- Dostawca, przed przystąpieniem do realizacji, musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wizualizację towaru wraz z logotypem

- Towar będzie objęty gwarancją min. 12 miesięcy

- Dostawca, najpóźniej 1 dzień od przyjęcia zamówienia, przedstawi Zamawiającemu tabelę rozmiarów wg której Zamawiający poda rozmiary zamawianej odzieży

 

  1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie najpóźniej 14 dni od daty wyboru oferty i złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100 %

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 05.10.2018 r. do godz. 12:00.

  1. Uwagi:
  1. Termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  2. Kwota wynagrodzenia ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, także ewentualny koszt dostawy.
  3. W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

  1. Michalina Bieńkowska, tel. (32) 630 30 91 wew. 2211

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

1. Zapytanie ofertowe 01/10/2018

2. Załączniki 01/10/2018

3. Wybór oferty 23/10/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.