MDWK.271.1.2018.BM

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zabrze, dn.27.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa piaskarki kabinowej i kompresora do prac konserwatorskich.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wymienionych w poniższym spisie.

  1. Mikro piaskarka z kabiną.

Piaskarka kabinowa 350l wyposażona w pistolet do piaskowania, dysze ceramiczne oraz lampę oświetleniową. Urządzenie będzie służyć do dokładnego oczyszczenia metali w strumieniu sprężonego powietrza. Komora do piaskowania działająca w układzie zamkniętym, a z dna piaskarki pobierane powinno być ścierniwo.

  1. Kompresor powietrza dostosowany do piaskarki.

Istotne warunki zamówienia.

Termin związania  ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia:  10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Urządzenia powinny posiadać co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert.

Kryteria oceny ofert:  100% ceny

Termin składania ofert:   08.10.2018r.  do godz. 14.00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59,  41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Zapytanie ofertowe 01/10/2018

2. Formularz oferty 01/10/2018

3. Wybór oferty 19/10/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.