Oznaczenie sprawy:  ZP/31/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 a ustawy pzp 

Nazwa zamówienia:              „Zakup przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od Fundacji Kultury Muzycznej do-mi, wyłącznego dysponenta praw do organizowania Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego, usługi przygotowania oraz realizacji „Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego poziom 320” w uzgodnionym w umowie zakresie oraz prawa do używania nazwy festiwalu: „Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego poziom 320

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24/09/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.