DM.533.1.2018.BK                              Zabrze dnia 17.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

  Druk i oprawa książki „Amatorski ruch plastyczny w województwie śląskim 1918-2018”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i oprawy książki „Amatorski ruch plastyczny w województwie śląskim 1918-2018. Katalog wystawy: Stulecie amatorskiego ruchu plastycznego w województwie śląskim”.

 1. Istotne warunki zamówienia:
 • Druk cyfrowy
 • Nakład: 2000 egzemplarzy
 • Ilość stron: 4+230
 • Format: B5 170x245, blok 4x4
 • Okładka: kartonowa 4x0 folia mat,
 • Wyklejka 4x4
 • Szyta sznurkiem
 • Papier: Amber Graphic lub równoważny papier bezdrzewny, niepowlekany, gładki, gramatura 120g, nieprzeźroczystość 96%, białość 143 CIE (Wysoko Biały), szorstkość 160 (Bendtsen, ml/min), Grubość 145 (µm). Papier jest dostępny z certyfikatami FSCTM 
 • Druk dwustronny CMYK (4+4) w całym składzie

Jeżeli wykonawca zamierza zastosować papier równorzędny z Amber Graphic to w ofercie zobowiązany jest złożyć dokumenty wraz z próbnikiem których będzie wynikało, że oferowany przez niego papier spełnia wymagania równoważności określone przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu zatwierdzanie plików przygotowanych do druku za pośrednictwem narzędzia internetowego oraz wykonanego i przesłanego Zamawiającemu tzw. ozalidu.

Przedmiot zamówienia obejmuje transport wydrukowanych książek do siedziby Zamawiającego i ich wyładunek we wskazanym miejscu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.

Zamawiający przyjmuje, że wysokość stawki VAT wynosi – 5%. W przypadku naliczenia innej stawki VAT niż podanej przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć pisemne oświadczenie Wykonawcy, z którego treści będzie jednoznacznie wynikało, na jakiej podstawie Wykonawca upoważniony jest do naliczania takiej stawki VAT). Oświadczenie stanowić będzie treść oferty Wykonawcy.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od czasu przekazania kompletu materiałów przez Zamawiającego.
 1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100% (cena najniższa)

Inne kryteria(o ile dotyczy)  …………………………………………….

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 26.09.2018 r.

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                        

Sprawę prowadzi:

Pani Klaudia Nowak-Maśko

Tel.: +48 (32) 630  30 91 wew. 4035,

w dni robocze w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE


W punkcie Istotne warunki zamówienia nastąpiła zmiana:

Z druku cyfrowego na druk offsetowy.

Proszę o ponowną wycenę z uwzględnieniem ww. opisanej zmiany.

Jednocześnie zmieniamy czas otwarcia ofert na 27.09.2018

Inne warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

1. Zapytanie ofertowe 19/09/2018

2. Formularz oferty 19/09/2018

3. Wzór umowy 19/09/2018

4. Wybór oferty 05/10/2018

5. Anulowanie oferty 15/10/2018

6. Wybór oferty 16/10/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.