L.dz 3576/2018 

Zabrze, 20.08.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Dostawa gadżetów – zestawów kąpielowych z logo Kopalnia Guido:

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
 • Formularz oferty stanowi załącznik 1 do niniejszego zapytania
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

 1. Uwagi:
 • Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia
 • Termin realizacji zamówienia: 07.09.2018 r.
 • Kryteria oceny ofert – cena 100%
 • Koszt dostawy: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówienie na własny koszt pod wskazany przez Zamawiającego adres
 • Zapłata za zamówienie nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionej faktury, przelewem na konto, w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego
 • Zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania
 • Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 • Uwaga – ten punkt jest skierowany tylko do osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: Do przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy oraz realizacji zamówienia niezbędne są Pani/Pana dane osobowe. Administratorem danych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania oraz realizacji zamówienia. Odbiorcą danych osobowych będą uczestnicy postępowania. Dane będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każdy ma prawo żądania dostępu do swych danych, ich sporostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: 22.08.2018 r.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe 21/08/2018

Formularz oferty 21/08/2018

Formularz cenowy 21/08/2018

Wzór umowy 21/08/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.