Zabrze, dn.24.07.2018r.                                                                                                         

L.DZ. 3268/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu wystawienniczego na wystawę obchodów 100 – lecia plastycznego ruchu amatorskiego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów sprzętu wystawienniczego wymienionego w poniższym spisie.

Z wymienionych elementów będą konstruowane ścianki wystawiennicze wypełnione płytą MDF przeznaczone do ekspozycji malarstwa wewnątrz budynku. 

  1. Istotne warunki zamówienia:

Termin związania  ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: do 21.09.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert.

Kryteria oceny ofert:  100% ceny

Termin składania ofert:   27.07.2018r.  do godz. 12.00

  • Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Zapytanie ofertowe 26/07/2018

2. Formularz oferty 26/07/2018

3. Formularz cenowy 26/07/2018

4. Wzór umowy 26/07/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.