ZPP/354/MGW/2018

                                                                                                                                                 Zabrze, dn.11.07.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa specjalistycznych urządzeń do prac konserwatorskich.

  1. Termin związania  ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia
  2. Termin realizacji zamówienia:  10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
  3. Urządzenia powinny posiadać co najmniej 24 miesiące gwarancji.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert.
  5. Kryteria oceny ofert:  100% ceny
  6. Termin składania ofert:   25.07.2018r.  do godz. 14.00

1. Zapytanie ofertowe 13/07/2018

2. Formularz oferty 13/07/2018

3. Formularz cenowy 13/07/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.